Drobečková navigace

Úvod > Měřící technika a služby

Měřící technika  a  služby

 

Služby společnosti

Měření a regulace tepla, TV a SV

Zakázky v oblasti měření a regulace tepla realizujeme komplexní formou:

  • zpracování potřebné projektové dokumentace
  • montáž zařízení
  • ve většině případů přebíráme nainstalované prvky měření a regulace do servisu

Servis Poptávka

Rozúčtování tepla a vody

Rozúčtování je prováděno vlastním programem na základě naměřených hodnot indikátorů nebo měřičů tepla a vodoměrů, které byly zaznamenány při pravidelných odečtech. Ty provádí zpravidla jednou ročně pracovníci proškolení naší firmou, kteří s touto činností mají víceleté zkušenosti.

Odečtené údaje jsou přepočteny dle skutečných vlastností otopných těles, které jsou zaevidovány našimi pracovníky při osazování indikátoru na tzv. pasportní protokoly. Následné hromadné zpracování dat je zárukou spravedlivé platby za otop.

Veškeré údaje jsou kontrolovány a případné nejasnosti konzultovány se správci objektů. Při zpracování získaných údajů se klade důraz (v souladu se zákonem) na ochranu osobních dat nájemníků.

Servis Poptávka

Projekční činnost

  • zaměřena na vypracování projektové dokumentace na veškeré zakázky v oblasti měření a regulace tepla, které naše firma realizuje
  • v oblasti projektové činnosti je dodržována filozofie na důsledné používání kvalitních výrobků převážně domácí produkce
  • respektujeme žádost zákazníka na použité komponenty, vždy však musí splňovat technické ale i kvalitativní parametry


Z naší praxe je prokázáno, že použití kvalitních komponent umožňuje poskytnout delší záruční lhůtu než je obvyklé, ale i zlevňuje údržbu.

Autorizované metrologické středisko AMS K-32 činnost pozastavena

Na základě zkušeností s provozem Státního metrologického střediska K- 32 v minulých letech byla zkušebna vybavena novou zkušební tratí fi. Justur s automatizovaným řízením a vyhodnocováním zkoušek vodoměrů.

Zkušební trať splnila zákonné podmínky pro udělení Autorizace od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze v roce 2000.

Metrologické služby jsou poskytovány na ověřovací a cejchovací stolici našeho metrologického střediska K-32 pro bytové vodoměry do jmenovitého průtoku Qn = 2,5 m3.h-1. Tato měřicí trať je rovněž plně využita pro vlastní potřebu v rámci zabezpečovaného servisu vodoměrů SV a TV pro majitele a správce bytového fondu.